banner-smile

הרצאת דוקטור התלהבות לתומכי לחימה

  • הכנסת ים של שליחות משמעות וגאוות יחידה
  • הבנה, והפנמה, שאתם הלב של המערכת! השורש והרשת, שמאפשרת
  • אין הבדל בין לוחמים/ות לתומכי/ות לחימה. כולנו 1. כולנו חלק ממשימה 1ת
  • לפעמים תומכי הלחימה, המכינים, הבונים, חשובים יותר אפילו, מהפרונט של משימה
  • אם אין תמכית לחימה, אין לחימה
  • האתגר המקצועני, בלהיות מקצוען, ולשפר את המקצוענות! והכיף / אקשן / פאן שבזה
  • העתיד, והקריירה, של תומכי לחימה. איך אתה מרוויח מזה באזרחות? ויש רווח!
  • מערכות, טכנולוגיות, אוטומציה, ו AI, בשירות תומכי הלחימה
  • להיות קואצ'ר של אחרים! כתומך/ת לחימה