מור גנות - איך לשלוט במחשבות- BT מחקר התלהבות
מור גנות הזמנה להרצאה -BT מחקר התלהבות
בן סלע - מסביר מה קורה בהרצאות של דוקטור התלהבות
מור גנות- אומץ- BT מחקר התלהבות
בן סלע - ד"ר התלהבות, פחות מדקה מתוך ההרצאה בבית ציוני אמריקה
בן סלע - דוקטור התלהבות בהרצאה לעמותת המורים
בן סלע - ד"ר התלהבות, פחות מדקה על שירות
בן סלע - ד"ר התלהבות, פחות מדקה על ניהול שינוי