banner-smile

התלהבות לפרישה! בערב לפורשים

 • איך מתחילים מחדש בהתלהבות? עם שיר חדש בלב?
 • להזדקף, לנשום, ולדבר בראש! אני – משמעותי!
 • שמירת תחושת שליחות, ומשמעות, על ידי מתן לקהילה. התנדבות. ופרויקטים חינמיים של יעוץ
 • פתיחת עסק ייעוץ, לקריירה 2. בתחום שלך. זה מגניבבבבבב
 • כושר, חדר כושר, כל יום בבוקר! ככלי מס' 1 להתלהבות בחיים
 • תזונה בריאה! הסוד למתן שירות טוב לנכדים
 • אהבה, זוגיות – איך משדרגים אותם עכשיו כשאנחנו הרבה ביחד? טיפים פרקטיים
 • חוויות! רשימת חוויות
 • מוזיקה, לזוז, צחוקים, קלילות! שמים סוף למבוכה
 • שמירה על קשר, על המורשת שלך
 • לצאת, לצאת! אירועים זה החיים. חברים זה החיים!
 • איזכור של אנקדוטות אישיות מהחיים של האדם, וסתלבט אוהב על הייחודיות שלו באהבה וכבוד