banner-smile

הרצאה לסייעות וגננות – התלהבות שליחות ומשמעות!

  • כוח, מוטיבציה, ושיר הלל, לסייעות! על עבודתן הברוכה והמשמעותית
  • תחושת שליחות וגאוות יחידה! של גן טוב. מצטיין. שמגדל את הדור הבא של הילדים בישראל
  • החותם הכי גדול על עתיד הילדים, קורה בגן. היצירתיות. החום, והאהבה.
  • איך אפשר לנצח שחיקה בגן? על ידי חדשנות קטנה יומית. כל יום משהו חדש בהרבה תחומים אפשריים
  • יד קטנה אישית על כתף של ילד, עושה את כל העניין. החיים, ביחס אישי של דקות 1 על 1
  • הורים הם שותפים. איך לייצר שת"פ עם ההורים? איך להקשיב? ואיך להיות אסרטיביות כשצריך …
  • המקצוענות וההצטיינות, של הסייעת והגננת, כנכס מס' 1 שלה
  • איך יוצאים ממשברים, וקונפליקטים? בשלום, בשקט, בפרופורציה, בלי התרסקות רגשית נפשית
  • גיבוש בגן! איך עושים שלום, אהבה, תמיכה, פירגון! ועידוד! בצוות הגן
  • פחות קיטורים ויללות (: איך עושים את זה? מודה אני, פרופורציה, להיות אדם מעל הכל