banner-smile

הרצאה לסייעות מחנכות בגני טרום חובה וחובה

  • שליחות ומשמעות, מדהימה, שיש בהעצמת ילדים
  • סייעת מחנכת: איך נגיעה קטנה היום בנפש וברגש של ילד, משפיעה על עתידו ומשפחתו
  • הדברים שהילד מקבל בגן, ולא תמיד מקבל במקומות אחרים
  • גאוות יחידה, של אחריות על ילדים
  • ההשפעה הגדולה שיש לסייעת, באהבת ההורים את הגן
  • על מנהיגות, אג'נדה, וקצת בדידות של מובילות מנהיגות
  • לחדש לרגש, גם אחרי 20 שנה או 5 שנים בגן
  • גיבוש בין צוות הסייעות והגננת – איך עושים את זה?
  • שימור של אווירה שמחה, מתלהבת, מרימה, מעודדת, ומפרגנת – לכל השנה
  • המקום החשוב שלי בפועל כסייעת, ללא קשר להגדרת התפקיד שלי
  • ילדים שקופים? לא אצלי (: אצלי צומי. לכל ילד.
  • שילוב, זה המשימה של כולנו. מציאת כוח ומוח, לאתגרי השילוב.
  • שימוש בדלת הפתוחה של מנהלת האזור