banner-smile

הרצאה לנוער/תלמידים

 • אהבת חיים ועולם. תזכורת לעולם היפה והמרגש. מוזיקה. שקיעה. ים …
 • בטחון עצמי – הגברה שלו! על יום מחדש. כלי. שיטה.
 • הגברת מוטיבציה. הדלקה עצמית. מבוסס CBT + פיזיולוגיה
 • סגנון הרצאה: מדע + הומור + אוטנטיות + פתיחות
 • עידוד של חברים, הרמת חברים, פירגון לחברים. והפחתת ביקורת ושיפוט
 • מוטיבציה לשפר עולם. השפעה חברתית וקהילתית. משמעות בחיים! סיבה לקום בבוקר
 • הכלה אנושיות ושילוב, של שונות מכל סוג. אומץ לנקיטת עמדה נגד חרם ואלימות.
 • ניהול רגעים קשים. הפעלת נוהל התאוששות. לנצח בעסה ודיכי – באופן מסודר
 • הרגעה עצמית. וויסות רגשי ונפשי.
 • מוטיבציה לבגרויות. ציונים. והכנה ללימודים אקדמיים BA ויותר מזה.
 • אומץ ליזמות וחדשנות, בכל תחום: תעשיה, הי טק, חברתי, ועוד.
 • עברתי עשרות אלפי תלמידים … בעשרות רבות של ערים. חטיבה + תיכון מכל הרשתות.
 • מתאים גם לקהל דתי חרדי. עובד!