banner-smile

התלהבות לבטיחות

 

 • כל הכבוד לך! המשמעות בתפקיד הזה. שומר/ת חיים של אנשים
 • זה לאנשים חרוצים. מחושלים. רציניים. מקצוענים. פומות / לביאות (:
 • גאווה אישית, מהובלה ומנהיגות של נושא שומר חיים
 • דיוק של סמוראי. דיוק של מקצוענים. דיוק כל יום מחדש
 • הכיף שבפיתוח שיטות, מודלים, תהליכים, צ'קליסטים
 • בקרה של בטיחות זו גאווה. זה ניהול! זה עבודה לחזקים/ות
 • חיישנים, אוטומציה, AI, עתיד הבקרה
 • חדשנות יומית. יום בלי רעיון זה לא יום. כל יום מחדשים
 • יצירת חותם. השפעה. להשאיר משהו טוב לדורות הבאים.
 • בדידות, קושי, של מובילים/ות, ומנהיגים/ות. ולהסתדר עם זה
 • חישול, חוסן, עמידות. של הובלת שיפורים
 • איזון עבודה עם חיים WLB. חוויות, ספורט, תזונה, חברים, משפחה