מדידה - שאלון עצמי

שאלון עצמי למדידת הצלחת יישום של שיטת התחזקות עצמית. כל אדם מעריך את עצמו