banner-smile

הרצאה לתושבים של עיריות ומועצות

  • הרמת תושבים לרמת אנרגיות ומוטיבציה גבוהה, למשפחה, לעבודה, לחוסן ומעבר משברים
  • מתן כלים להתגברות, על קשיי זוגיות, הורות, עבודה, בריאות, הורים מתבגרים, ועוד
  • חוסן לתושבים. לא במילים יפות או רק לשעת מלחמה/רעידת אדמה. חוסן יומיומי! הגברת חישול וכוח סבל, שמרימה אושר.
  • גיבוש קהילתי איך עושים? ברמת הבניין קודם. גיבוש בניין! הכלה, חמלה, אהבה, תמיכה. אחרי זה אכפתיות לשכונה, ולעיר.
  • התנדבות והכוח שלה לחיזוק עירוני
  • לכידות עירונית – אשכנזי, ספרדי, חילוני, דתי, שמאלני, ימני, רוסי, אתיופי, ערבי – אחד הם. נשמה אחת. רגש. לב.
  • לצאת מהבית! לפעילויות העיר, לאירועים, למפגשים, למועדון, למרכז צעירים, למכרז הורים
  • שימוש בשירותי העיר כמו שי"ל – שירות יעוץ לאזרח. שירותים מדהימים של העיר
  • ספורט! ביחד. בקבוצה. בעיר. בפארק. אורח חיים בריא. סופר חשוב לבריאות הנפש הרגש והגוף.
  • קשר עסקים מקומיים, לתושבים. לבתי הספר. לגיל השלישי.