banner-smile

הרצאת התלהבות לצוותי חינוך

 • הגברת תחושת שליחות ומשמעות כל יום מחדש בכניסה לבה"ס ולכיתה
 • שקט נפשי, מתוך ההבנה שבה"ס וכיתה זה עדין המקום הכי שפוי שיש ביקום
 • היכולת שלי לבנות עתיד לעולם, ולמדינה, דרך טפטוף ערכים בכיתה
 • כניסה לכיתה עם אסרטיביות. החזרת סמכות מורים/ות לכיתה. החזקת כיתה.
 • מנהיגות של פגישות עם הורים ודו שיח. הובלת שיחה עם הורים.
 • להביט בשחיקה ובקושי של עומס, ביורוקרטיה, ודיפרנטנצליות מתוך גאוות החישול שלי
 • בניית כיתה מפרגנת ומעודדת אחד את השני
 • איך עושים אקלים חדר מורים קליל יותר? שמח! אנרגטי. מעודד ומרים אחד לשני.
 • מקום לקושי. וונטילציה. פריקת קושי. להיות אוטנטיים עם הקושי היומיומי והדמעות.
 • הצדעה לבעלי התפקיד השונים: אב הבית, רכזי השכבה, מורות מקצועיות, היועצת, הסגנית, הסייעות, …
 • קצת הומור על רפורמות ומגמות שמשתנות השקם וערב: למידה משמעותית, רפלקציה, SEL, ומבט רציני גם על הטמעה שלהם.
 • קצת הומור על גפ"ן כמובן, ומצד שני גם קצת כפיים על הכלי הזה. כשכבר מצליחים להפעילו חחח