banner-smile

הרצאה: חיבור עובדים ל ESGESG בהתלהבות! (:

  • הסבר בהתלהבות של ה ESG: סביבה, חברה, ממשל …
  • חיבור רגשי של עובדים ליצירת שינוי בעולם, למען הנכדים והנינים שלנו
  • חיבור עובדים למשמעות ולשליחות שיש בשיפורי ESG
  • חיבור עובדים למלא דברים שכל אחד יכול לעשות בבית ובעבודה, ליישום של ESG
  • ירידה לטיפים פרקטיים של חסכון מזון, חסכון אנרגיה, נסיעה משותפת, פחות חד"פ (חד פעמי), דרגה לצרכים מיוחדים, יחסי מנהל/ת עובדים, קבלת השונה, העצמת מגד נשים ואיזון מנהלות בבורדים, ועוד ועוד
  • הכנסת ים של טיפים להתלהבות בחיים ודאגה לבריאות שלך ולספורט שלך. גם אתה מכונה שצריך לדאוג לה
  • כל העובדים עומדים על הרגלים ורוקדים בסיום ההרצאה! יוצאים עם טילים של אנרגיות.
  • מרגישים משפחה מלוכדת, אחרי הרצאה כזו. ומחייכים המון