banner-smile

הרצאה לגמלאים/יות

 • זקן זה לא גיל. זה הרגשה / מצב. להישאר צעיר/ים לנצח – איך? איך עושים את זה? אנרגטיות!
 • ספורט ואורח חיים בריא ככלי מס' 1 לנפש, ובריאות הגוף
 • ביחד! קבוצה. כוחה של קבוצה. בספורט. במשחקים. בברידג'. במועדונית. בקפה. פרלמנטים זה העתיד (:
 • הנאה מפרח, שמים יפים, עניים, ביגוד, טיפוח של חבר/ה
 • עידוד, ככלי להתעודד. המרפא  מתרפא. המעודד מתעודד. המעודדת מתעודדת. 5 שיטות לעודד אנשים
 • איזון משפחה, משפחה מורחבת, נכדים, עם חיים אישיים
 • לשחרר את הילדים שלך, לתת להם לעשות ולתפקד, לשמור על קשר טוב עם הילדים שלך – איך?
 • איך לא לאבד להתנתק מהילדים שלך? איך לא להיכנס לניכור הורי
 • לצאת מהבית! הכי חשוב. לאוויר. להתלבש יפה. כל דה זה נס. כל יום זה מתנה.
 • התנדבות = משמעות. בבתי הספר. לילדים עם צרכים מיוחדים. ועוד ועוד. התנדבות = יום משמעותי.
 • ניצול שרותי העיר: אירועים, ייעוץ, מסגרות.