banner-smile

הרצאה: "משפחה מתלהבת" – ליום המשפחה

הרצאת דוקטור התלהבות בדגש על: איך בונים משפחה מתלהבת?

הורות משחררת ומנהיגות הורית, בית שמח, צחוקים בבית, עיצוב בית שמח, רעיונות לגיבוש משפחה, סלחנות במשפחה מורחבת, גיבוש משפחה מורחבת, גיבוש אחים ואחיות, …

מומלץ להביא עובדים עם בני/ות זוג, וגם עם אמא/אבא! זה מדליק ומגבש + מחבר ארגון למשפחה.

כל המשפחה הופכת לתומכת בארגון, וחלק מהשליחות משמעות וגאוות יחידה.