banner-lalipop

הרצאה במסיבת פרישה (בהתלהבות)
לתפקיד חדש / לגמלאות !

הרצאה למפקדים, מפקדות, מנהלות, מנהלים, מורות, מורים
שפורשים לתפקיד חדש או גמלאות

להם, לצוות שמכבד אותם, ולמשפחה שמגיעה

  • כבוד והצדעה לפורש/ת
  • מראה לייחוד, לחוזקות, שלו ושל משפחתו/ה
  • חיזוק במצב של אי וודאות, תהייה, לקראת החיים החדשים
  • קישור של עקרונות ההתלהבות, לנקודה המיוחדת של להביט קדימה
  • הצדעה גם למחליף/מחליפה שבאים

הסיפור הזה של פרישה, חובק בתוכו כל מיני הרגשות.

פחדים. חששות. שינוי. מה יהיה? אי וודאות. הכול ביחד

וכמובן שיש בזה הזדמנות! לחיים חדשים. שינוי מרענן. כסף אולי. משמעות. משהו שטרם עשיתי ורציתי …

אז עשינו בהתלהבות איזה 200 פרישות כבר. או 300.

200 מלאכים/מלאכיות, שקיבלו מהאנשים סביבם חיבוק, כפיים, ודמעות גם.

ודיברנו על זה. בהרצאה על "פרישה בהתלהבות" על הקושי, וההזדמנות.

על האי וודאות, וההזדמנות! הקפיצה. ההזדקפות + החלטה על הסתערות קדימה לחיים חדשים

וגם אולי על רצון לנוח. פשוט לנוח. מותר! לנוח.

מותר להוריד גז לרגע

מותר לנשום

מותר להיות בבית

מותר להיות עם הילדים / נכדים

מותר לשבת על ספסל

מותר ללכת לים! לשקיעה / זריחה

מותר.

עשינו פרישת מפקדים. עשינו פרישת מנהלות בית ספר ומורות וותיקות.

עשינו פרישת מח"טים. מג"דים. תתי אלופים. מנכ"ליות.

והכנסנו בזה אהבה, כוח, תקווה, אמונה. התלהבות.

 

אמרנו תודה להורים של הפורש/ת. אמרנו תודה לבעל ולאישה. אמרנו תודה לילדים! של הפורש/ת

אמרנו תודה לצוות. לביחד'נס שנוצר.

צחקנו על המנייברות של הפורשים. הארנו חוזקות וייחוד שלהם.

היה כיף.

 

בכבוד רב

ערן שחר