banner-smile

שירות בהתלהבות!

 • התייחסות לאנשים ומתן שירות, מתוך רצון להיות בן אדם. אנושי. משמעותי.
 • התייחסות לאנשים מתוך רצון לייצר חותם על העולם, של תיקון
 • התייחסות לאנשים ושירות, מתוך זה, שהם יכולים להיות אמא ואבא שלך או אחותך
 • מקצוענות, שיפור, הצטיינות – מתוך ה"ספורט" והתחרותיות מול עצמך, שיש בזה
 • פיתוח ולמידה אישית, שיפור, מתוך ה HIGH שיש בחשיבה. בפענוח. בניתוח
 • רפלקציה עצמית (קליטה עצמית) ואיך משפרים אותה. הגברת רמת מודעות
 • קליטת התנהגות כתרשים זרימה. כשלבים. כצ'קליסט. PAL
 • הנדסת התנהגות. פירוק והרכבה של התנהגות
 • אוטנטיות, שיתוף רגשי, וחשיפה אישית מבוקרת, ככלי להנאה בעבודה וקירוב ללקוחות
 • הבראה עצמית מלקוח ללקוח. Reset. הטענה מחדש. לנצח קבלת "לא" או קונפליקט
 • שינוי כיוון, מלקוח לא מרוצה, ללקוח שקונה עוד שירות
 • גיוס לקוחות חדשים, מתוך לקוחות קיימים. עוד 4 לקוחות ולידים, מכל לקוח קיים.
 • שירות פנים ארגוני. יחס מכבד בתוך ארגון. פירגון בארגון. עזרה הדדית.
 • מודעות גבוהה לניסוחים. לתסריטים. לשיפור ניסוחים.
 • מודעות לטון, לקול, לגובה שפה
 • מודעות לזמן שיחה וקיצור שיחה
 • קשר עין (ולא קשר מסכי מחשב)
 • מודעות לפרצוף, לחיוך קטן, לרכות, לידיים מביעות, לפעירת עיניים בהתעניינות
 • ישיבת אנרגיות, עמידת אנרגיות
 • ספורט, תזונה, ואורח חיים בריא – כבסיס למתן שירות אנרגטי
 • שליחות משמעות וגאוות יחידה של איש/ת השירות