banner-smile

הרצאה: "רק ביחד ננצח" – לכנס לקוחות

עושים כנס לקוחות? קחו הרצאה מגבשת, מכניסה כוח, ומרימה טילים של אנרגיות.

ביצענו אותה עשרות רבות של פעמים בארגונים מובילים ומותגים מוכרים בישראל.

לקוחות עפוווווווו

מחברים את הלקוחות לארגון, כמשפחה אחת. מודים להם.

מכניסים תחושת שליחות משמעות וגאוות יחידה משותפת.

נותנים עוד שקט, פרופורציה, למעבר תקלות ומשברים ביחד. מתחזקים.

טיפים לחיים, להורות, לזוגיות, לקריעת חיים באהבה. צוחקים מלא.