banner-smile

הרצאה: "אישה מובילה" – ליום האישה

הרצאת דוקטור התלהבות בדגש על העצמה נשית

שיר הלל לתכונות החזקות הנשיות, נשים בניהול, נשים במנהיגות, חכמת הניהול של נשים, העתיד הניהולי של נשים בעמדות מפתח, הובלה נשית בזוגיות, שמחת חיים, קלילות, להישאר ילדה לנצח, איך לאזן רציונל עם רגש, מבנה המוח והאפשרות לשלוט במחשבות ולעצב אותן, מעבר משברים והתאוששות, …

צוחקים + מתרגשים + נגיעת אמת בחיים + מוזיקה + רוקדים! ממש רוקדים

בוצע גם ל 600 ו 1200 נשים באולם גדול באילת, באירועים הכי נחשבים של יום האישה

וגם ל 200 נשים באוסם או 100 נשים במפעל תעשייתי.

בוצע בישובים, מושבים, ערים מובילות בישראל.